Vår historia

FOKUS arkitektur AB är baserade i Märsta, Sigtuna Kommun, Stockholms län. VD och ägare av företaget är arkitekt SAR/MSA Hans Suominen. Vi är medlemmar i Sveriges Arkitekter. Arkitektverksamheten har bedrivits sedan 1973 (då som – J. Michelsen arkitektkontor). Målsättningen är att sätta fokus på god arkitektur och erbjuda arkitekttjänster för alla som efterlyser dessa.

Vårt arbete grundas på delaktighet och dialog i ett gemensamt skapande där allas färdigheter kommer till sin rätt. Vår strävan är att ha välutbildad personal med arkitekt respektive ingenjörsexamen. För att underlätta arbetet vidareutbildar vi oss löpande, tar till oss nya lagar och regler, jobbar efter kvalitetsrutiner, cad-manualer och använder de senaste utgåvorna av dataprogram. En del av oss är kvalitetsansvariga resp. sakkunniga i tillgänglighet. Arbetsmiljön och kamratskapet på vårt kontor är A och O. Det skall vara upplyftande och glatt att gå till jobbet.

Vi hanterar allt ifrån den lilla om -/tillbyggnaden till mer komplexa arkitektoniska utmaningar. Med en mångårig och gedigen kunskap och nyfikenhet på såväl traditionell som ny modern skandinavisk arkitektur har vi en strävan att skapa en god, humanistisk och hållbar byggnadskonst. Vi har en förkärlek för smart kvalitetsarkitektur där energieffektiva, ekologiska och kretsloppsanpassade lösningar i en mänsklig skala står som nyckelord i vårt skapande.

FOKUS arkitektur AB har en bred palett och mångfacetterade uppdrag. Vi fungerar som bygglovsarkitekt för stora som små projekt. Vi är drivande och projekterar från skiss till färdiga bygghandlingar i samförstånd med beställare/kund. Vi arbetar med olika entreprenadformer och har samarbetsavtal och ramavtal såväl med entreprenörer som fastighetskontor och bostadsföretag. Arkitektteamet erbjuder husbyggnadsprojektering, restaurering, kulturbyggnadsvård, inredningsplanering, färgsättning, fysisk planering och stadsgestaltning.

Genom årens lopp har arkitektkontoret i Märsta fått ett gott renommé för offentliga byggnader som uppförts. Som husbyggnadsarkitekter är vi anlitade för att rita villor, kedjehus, radhus och flerbostadshus. Vi ritar såväl nybyggnationer som ROT–projekt. Vårt huvudsakliga och dagliga arbetsfält är norra Stockholm och Mälardalen.