Fritidshus Eklöf
Gotland – 2007
Fritidshus
Uppdrag: Nytt fritidshus på Tofta, Gotland.
Beskrivning: Fritidshus där huvudbyggnad länkas samman med gästhuset i form av ett utsiktstorn.