steningehojden1
steningehojden2
steningehojden3
steningehojden4
steningehojden5
steningehojden6

Steningehöjden
Steningehöjden – 2007
Bostadsområde
Uppdrag: Nytt bostadsområde mellan Märsta och Sigtuna.
Uppdragsgivare: PEAB Bostad.
Beskrivning: Ca 900 bostäder ritas i samarbete med Småstaden Arkitekter.