Villa Munkholmen
Sigtuna – 2001
Villa
Uppdrag: Ombyggnation av fritidshus till permanentbostad.
Beskrivning: Villa med maritima förtecken, byggd med liggande träpanel, gran och lärk.