Villa Suominen
– 1989-1990
Enplanshus
Uppdrag: Ekohus för egna familjen, byggt kring Oxel-träd.
Beskrivning: Enplanshus i tegel, ca 155 kvm, presenterat i boken "12 ekologiska hus i Sverige".