Villa Wahlgren
– 2006
Enfamiljsvilla
Uppdrag: Enfamiljsvilla i souterrängsluttning.
Beskrivning: Puts och träfasader.